Okul Marşı

ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՔԱՅԼԵՐԳ

                           Սահակեան Սան բարեբաստիկ,
                           Մէկ սիրտ, հոգի մեծ ու պզտիկ,
                           Ազնիւ բարքով, բարի վարքով
                           Քոյր եղբայրներ ենք քովէ քով:

Պատիւ յարկին որ մեր վրայ
Զաւակի պէս կը գուրգուրայ
Եւ շնորհաց Սուրբ Կաթովն անուշ
Կը ջամբէ մեզ նոր կեանք նոր յոյս:

                                Սահակեան Սան Տոհմին համար
                                Պէտք է ըլլալ զաւակ տիպար,
                                Ազնիւ, միշտ ժիր յառաջադէմ
                                Նշանաբանն է իր վսեմ:

Պատիւ անոնց՝ որք անձնուէր
Կրթութեան ջանք չեն խնայեր
Պատիւ պատիւ անոնց յաւէ՛տ,
Ուխտենք ըլլալ երախտագէտ: